Γενικών θεμάτων

LEONID SOKOV

ΓΛΥΠΤΑ -- ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ -- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ


Stolichnaya 1984
Stolichnaya 1984
Lenin and Giacometti 1989
Lenin and Giacometti 1989
Stalin and Hitler 1983
Stalin and Hitler 1983
3 Roubles & 62 Kopecks 1974
3 Roubles & 62 Kopecks 1974
Metro Station Komsomolskaya
Metro Station Komsomolskaya
Lenin writing me a letter
Lenin writing me a letter


© Ινστιτούτο  Πούσκιν Αθηνών
Όλα τα έργα τέχνης © Leonid Sokov
Όλα τα νόμιμα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή από οποιαδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, ή από οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών
Φειδίου 18, 10679 Αθήνα
Ελλάδα