Εκδηλώσεις του ΙΕΡΣ

Μέσα στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε τις εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν την περίοδο 1992 έως και 2003 απο το Ιδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας.

Οι εκδηλώσεις αυτές που σαν κύριο στόχο τους είχαν και έχουν την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των λαών τους σε πολιτιστικά και επιχειρηματικά θέματα, είχαν μεγάλη επιτυχία.

Πιέστε το σχετικό link απο την διπλανή λίστα για να δείτε αναλυτικά τις εκδηλώσεις για το έτος που σας ενδιαφέρει.

Image