Εταιρείες

Στο τμήμα αυτό θα μπορέσετε να βρείτε στοιχεία σχετικά με Ιδιωτικές και Κρατικές εταιρείες της Ελλάδος και της Ρωσίας που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και στις δύο χώρες.

Το Ιδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας, έχει σαν ένα απο τους κύριους στόχους του την διμερή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.